درخواست کمک مالی

مدرسه مهارتی این امکان را به همه می دهد که از بهترین ها درس بگیرند.

برنامه کمک های مالی مدرسه مهارتی کمک های عضویت سالانه مدرسه مهارتی را برای سازمان های خیریه معتبر ارائه می دهد.

برای هدیه دادن به یادگیری ، لطفاً اطلاعات سازمان خود را ارسال کنید و تیم ما در تماس خواهد بود.

آیا به دنبال خرید مدرسه مهارتی برای گروه هستید؟

مدرسه مهارتی چیست؟

انعطاف پذیر

تنها 10 دقیقه زمان کافی است.

الهام بخش

کلاسهای جدید به طور مرتب منتشر می شود.

دسترسی

از بهترین ها درس بگیرید. در هر زمان در هر نقطه.